Seznam svátků obsahuje všechny státní svátky a některé významné dny v zemi Izrael. Státní svátky jsou speciální dny, kdy mají všichni den volna, zatímco významné dny jsou tradiční oslavy a události, které jsou populární v určité zemi, ale nejsou dnem volna. U některých dat může dojít k úpravám, pokud budou ohlášeny oficiální změny, proto prosím stránku pravidelně kontrolujte pro aktuální informace.

Datum Den Název svátku Typ Popis
Únor 10 pondělí Tu bi-švat Významný den

Židovský svátek, který se slaví 15. dne hebrejského měsíce ševat. Tento den se slaví jako den ekologické osvěty a na oslavu se sází stromy.

Březen 10 úterý Purim Státní svátek

Židovský svátek, který připomíná záchranu židovského lidu před Hamanem, který plánoval vyvraždit všechny Židy. Slaví se 14. dne hebrejského měsíce adar.

Duben 4 sobota Yom HaAliyah (English) Významný den

Izraelský státní svátek slavený každoročně 10. dne hebrejského měsíce nisan a také 17. dne hebrejského měsíce chešvan, jako připomínka historických událostí vstupu židovského lidu do země Izrael, jak je psáno v Bibli.

Duben 9 čtvrtek Pesach I (English) Státní svátek

První den Pesachu. Výzamný židovský svátek odvozený z bible, který připomíná jejich osvobození Bohem z otroctví ve starověkém Egyptě a jejich svobodu jako národa pod vedením Mojžíše. Začíná 15. dne měsíce nisan.

Duben 15 středa Pesach VII (English) Státní svátek

Poslední den Pesachu značí konec židovského svátku, který oslavuje vykoupení židovského lidu z otroctví v Egyptě.

Duben 21 úterý Jom ha-šo’a Významný den

Známý jako Den vzpomínky na holocaust, je izraelským dnem, kdy se vzpomíná na přibližně šest milionů Židů, kteří zahynuli v holocaustu v důsledku činů nacistického Německa a jeho kolaborantů, a na židovský odboj té doby. Slaví se 27. dne měsíce nisan.

Duben 28 úterý Jom ha-zikaron Významný den

Izraelský oficiální vzpomínkový den. Jom ha-zikaron byl tradičně zasvěcen padlým vojákům, ale vzpomínka se rozšířila i na civilní oběti terorismu.

Duben 29 středa Jom ha-Acma’ut (English) Státní svátek

Národní den Izraele, připomínající izraelskou Deklaraci nezávislosti v roce 1948. Slaví se 5. dne měsíce ijar (hebrejského kalendáře).

Květen 12 úterý Lag ba-omer Významný den

Židovský svátek slavený 33. dne omeru, který připadá na 18. den hebrejského měsíce ijar.

Květen 22 pátek Den Jeruzaléma Významný den

Jde o izraelský státní svátek připomínající znovusjednocení Jeruzaléma a ustavení izraelské kontroly nad Starým Městem po skončení Šestidenní války v červnu roku 1967.

Květen 29 pátek Šavu’ot Státní svátek

Židovský svátek, který připadá na šestý den hebrejského měsíce sivan. Připomíná velmi důležitou sklizeň pšenice v zemi Izrael a výročí dne, kdy dal Bůh Tóru celému izraelskému národu.

Červenec 9 čtvrtek Půst Shiva Asar B'tamuz Významný den

Půst 17. tamuzu je židovským postním dnem připomínajícím prolomení hradeb Jeruzaléma před zničením Druhého chrámu. Připadá na 17. den 4. hebrejského měsíce tamuz a značí počátek tří-týdenního období smutku končícího svátkem Tiša be-av.

Září 19 sobota Roš ha-šana Státní svátek

Židovský Nový rok

Září 20 neděle Roš ha-šana II Státní svátek

2. den židovského Nového roku

Září 28 pondělí Jom kipur Státní svátek

Den smíření, je v judaismu nejsvatějším dnem v roce. Jeho centrálními tématy jsou pokání za osobní a národní hříchy a kajícnost.

Říjen 3 sobota Sukot I Státní svátek

Biblický židovský svátek slavený 15. dne sedmého měsíce tišri (mění se mezi pozdním zářím a pozdním říjnem). Jeden ze tří poutních festivalů

Říjen 9 pátek Šmini aceret Státní svátek

Šmini aceret - židovský svátek zasvěcený duchovním aspektům festivalu Sukot. V Izraeli se slaví 22. dne hebrejského měsíce tišri.

Říjen 10 sobota Simchat Tóra Státní svátek

Židovský svátek, který oslavuje a označuje konec ročního cyklu veřejných čtení Tóry a počátek nového cyklu. Je vyvrcholením Sukotu. V Izraeli se slaví 22. dne hebrejského měsíce tišri.

Prosinec 11 pátek Chanuka I Významný den

Židovský svátek připomínající opětovné vysvěcení Jeruzalémského chrámu (Druhého chrámu) v době Povstání Makabejských proti Seleukovské říši.

Prosinec 18 pátek Chanuka VIII Významný den

Poslední den Chanuky. Chanuka je osmidenní židovský svátek připomínající boj židovského lidu za náboženskou svobodu.

Svátky Izrael 2020

Seznam svátků obsahuje všechny státní svátky a některé významné dny v zemi Izrael. Státní svátky jsou speciální dny, kdy mají všichni den volna, zatímco významné dny jsou tradiční oslavy a události, které jsou populární v určité zemi, ale nejsou dnem volna. U některých dat může dojít k úpravám, pokud budou ohlášeny oficiální změny, proto prosím stránku pravidelně kontrolujte pro aktuální informace.

Datum Den Název svátku Typ Popis
Únor 10 pondělí Tu bi-švat Významný den

Židovský svátek, který se slaví 15. dne hebrejského měsíce ševat. Tento den se slaví jako den ekologické osvěty a na oslavu se sází stromy.

Březen 10 úterý Purim Státní svátek

Židovský svátek, který připomíná záchranu židovského lidu před Hamanem, který plánoval vyvraždit všechny Židy. Slaví se 14. dne hebrejského měsíce adar.

Duben 4 sobota Yom HaAliyah (English) Významný den

Izraelský státní svátek slavený každoročně 10. dne hebrejského měsíce nisan a také 17. dne hebrejského měsíce chešvan, jako připomínka historických událostí vstupu židovského lidu do země Izrael, jak je psáno v Bibli.

Duben 9 čtvrtek Pesach I (English) Státní svátek

První den Pesachu. Výzamný židovský svátek odvozený z bible, který připomíná jejich osvobození Bohem z otroctví ve starověkém Egyptě a jejich svobodu jako národa pod vedením Mojžíše. Začíná 15. dne měsíce nisan.

Duben 15 středa Pesach VII (English) Státní svátek

Poslední den Pesachu značí konec židovského svátku, který oslavuje vykoupení židovského lidu z otroctví v Egyptě.

Duben 21 úterý Jom ha-šo’a Významný den

Známý jako Den vzpomínky na holocaust, je izraelským dnem, kdy se vzpomíná na přibližně šest milionů Židů, kteří zahynuli v holocaustu v důsledku činů nacistického Německa a jeho kolaborantů, a na židovský odboj té doby. Slaví se 27. dne měsíce nisan.

Duben 28 úterý Jom ha-zikaron Významný den

Izraelský oficiální vzpomínkový den. Jom ha-zikaron byl tradičně zasvěcen padlým vojákům, ale vzpomínka se rozšířila i na civilní oběti terorismu.

Duben 29 středa Jom ha-Acma’ut (English) Státní svátek

Národní den Izraele, připomínající izraelskou Deklaraci nezávislosti v roce 1948. Slaví se 5. dne měsíce ijar (hebrejského kalendáře).

Květen 12 úterý Lag ba-omer Významný den

Židovský svátek slavený 33. dne omeru, který připadá na 18. den hebrejského měsíce ijar.

Květen 22 pátek Den Jeruzaléma Významný den

Jde o izraelský státní svátek připomínající znovusjednocení Jeruzaléma a ustavení izraelské kontroly nad Starým Městem po skončení Šestidenní války v červnu roku 1967.

Květen 29 pátek Šavu’ot Státní svátek

Židovský svátek, který připadá na šestý den hebrejského měsíce sivan. Připomíná velmi důležitou sklizeň pšenice v zemi Izrael a výročí dne, kdy dal Bůh Tóru celému izraelskému národu.

Červenec 9 čtvrtek Půst Shiva Asar B'tamuz Významný den

Půst 17. tamuzu je židovským postním dnem připomínajícím prolomení hradeb Jeruzaléma před zničením Druhého chrámu. Připadá na 17. den 4. hebrejského měsíce tamuz a značí počátek tří-týdenního období smutku končícího svátkem Tiša be-av.

Září 19 sobota Roš ha-šana Státní svátek

Židovský Nový rok

Září 20 neděle Roš ha-šana II Státní svátek

2. den židovského Nového roku

Září 28 pondělí Jom kipur Státní svátek

Den smíření, je v judaismu nejsvatějším dnem v roce. Jeho centrálními tématy jsou pokání za osobní a národní hříchy a kajícnost.

Říjen 3 sobota Sukot I Státní svátek

Biblický židovský svátek slavený 15. dne sedmého měsíce tišri (mění se mezi pozdním zářím a pozdním říjnem). Jeden ze tří poutních festivalů

Říjen 9 pátek Šmini aceret Státní svátek

Šmini aceret - židovský svátek zasvěcený duchovním aspektům festivalu Sukot. V Izraeli se slaví 22. dne hebrejského měsíce tišri.

Říjen 10 sobota Simchat Tóra Státní svátek

Židovský svátek, který oslavuje a označuje konec ročního cyklu veřejných čtení Tóry a počátek nového cyklu. Je vyvrcholením Sukotu. V Izraeli se slaví 22. dne hebrejského měsíce tišri.

Prosinec 11 pátek Chanuka I Významný den

Židovský svátek připomínající opětovné vysvěcení Jeruzalémského chrámu (Druhého chrámu) v době Povstání Makabejských proti Seleukovské říši.

Prosinec 18 pátek Chanuka VIII Významný den

Poslední den Chanuky. Chanuka je osmidenní židovský svátek připomínající boj židovského lidu za náboženskou svobodu.

Prohlížet svátky podle roku a země:

Související svátky a kalendáře