Match halvdelene af kortene der viser farverige tepotter

Match halvdelene af billederne med farverige ringtårne Match halvdelene af kortene og læs numrene