Den egyptiske guden Anubis, maskemal

Maske av den egyptiske guden Anubis som kan skrives ut. Skriv ut, fargelegg og klipp ut en papirmaske eller bruk fargemalen til å lage vakre masker på sekunder.

Anglo-saksisk, maskemal Papirmaske pirat for en gutt
Click to see printable version of Den egyptiske guden Anubis, maskemal Papirhåndverk
Kategorier: 
Forfatter: 
Lena London
Lisens: 

Some rights reserved. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License.