Sjakohoen kleurplaten

Sjakohoenen zijn vogels, die vooral in het noorden van Zuid-Amerika, zuidelijk Midden-Amerika, en enkele aangrenzende Caribische eilanden leven