Kolorowanki Koza bezoarowa

Kozy bezoarowe będące mieszanką koziorożca kaukaskiego i koziorożca wschodniokaukaskiego, kozy śruborogiej oraz innych gatunków należących do rodziny Capra.