Jeśli złożymy obrazek 1, aby stworzyć kostkę to która z 2-7 powstanie?

Jeśli złożymy obrazek 1, który dom powstanie z 2-10? Jeśli złożymy obrazek 1, aby stworzyć kostkę to która z 2-7 powstanie?
Jeśli złożymy obrazek 1, aby stworzyć kostkę to która z 2-7 powstanie? Puzzle games
Kategorii: