Które obrazki 5-10 można stworzyć korzystając z obrazków 1-4?