Tangram kangur i rozwiązanie

Tangram kot i rozwiązanie Tangram ptak i rozwiązanie