Tangram sześciobok i rozwiązanie

Tangram równoległobok i rozwiązanie