Tangram żaba i rozwiązanie

Tangram wielbłąd i rozwiązanie Tangram kot i rozwiązanie