Jak narysować balon na ogrzane powietrze

Rysowanie kratkami

Możesz wydrukować gotowe linie i zacząć rysowanie na wydrukowanym już papierze lub możesz sam narysować kratki korzystając z poniższych kroków… Pokaż więcej

1) Narysuj prostokąt, który określi proporcje oraz granice wybranego rysunku.
2) Zaczynając od środka prostokąta, narysuj jedną linię pionową oraz jedną linię horyzontalną, które dokładnie podzielą prostokąt.
3) Narysuj kolejną linię horyzontalną, która podzieli górną część prostokąta. Podobnie, narysuj horyzontalną linię dzielącą dolną część prostokąta.
4) Narysuj pionową linię dzielącą lewą połowę prostokąta. Podobnie, narysuj pionową linię dzielącą prawą stronę prostokąta.

Ukryć
Krok 1

Zaznacz szerokość i wysokość rysunku. Nakreśl kształt balona oraz narysuj duży owal.

Krok 2

Nakreśl ogólny kształt balona.

Krok 3

Nakreśl kształty części, z których składa się balon.

Krok 4

Owalami zaznacz dół balona oraz miejsca połączenia balona z linami.

Krok 5

Delikatnymi liniami pokaż pionowy podział starając się nie zepsuć kształtu balona.

Krok 6

Narysuj kształt balona oraz dodaj linie, które niosą kosz pasażerski.

Krok 7

Pracuj nad całym rysunkiem, dodając więcej detali.

Krok 8

Konturuj, starając się zmieniać grubość oraz odcień linii. Dodaj więcej szczegółów oraz ziemię pod balonem. Wymaż wszystkie linie pomocnicze.

Wersja do druku
Kategorii: 
Autor: 
Lena London
Utworu
(
Derivative work
).
Licencja: