Jak narysować stracha na wróble

Rysowanie kratkami

Możesz wydrukować gotowe linie i zacząć rysowanie na wydrukowanym już papierze lub możesz sam narysować kratki korzystając z poniższych kroków… Pokaż więcej

1) Narysuj górną granicę figury.
2) Od górnej granicy, w dół kartki wybierz miejsce na głowę i narysuj owal przedstawiający jej rozmiar.
3) Narysuj pionową linię idącą przez środek głowy. To będzie środkowa linia pionowa figury.
4) Od górnej granicy figury, narysuj pięć identycznych segmentów. Ostatni segment będzie dolną granicą figury. Przez granice segmentów, narysuj linie horyzontalne.
5) Od środkowej linii pionowej figury, odmierz i narysuj:
• Jeden segment równy szerokości głowy – po lewej stronie linii.
• Jeden segment równy 1/3 szerokości głowy – po lewej stronie linii.
• Dwa segmenty równe szerokości głowy – po prawej stronie linii.
Przez granice każdego segmentu narysuj pionowe linie. Segmenty z prawego i lewego brzegu kartki są pionowymi granicami figury.

Ukryć
Krok 1

Zaznacz szerokość i wysokość rysunku. Narysuj owal na głowę stracha na wróble. Dodaj zarysy jego ciała.

Krok 2

Narysuj kształt tułowia oraz dyni. Nakreśl miejsca na oczy stracha na wróble.

Krok 3

Nakreśl miejsca na nogi, ramiona stracha oraz brzeg kapelusza.

Krok 4

Naszkicuj nogi, kapelusz, oczy oraz ramiona stracha na wróble.

Krok 5

Kontynuuj pracę nad ubraniami figury. Dodaj siano wystające ze spodni oraz rękawów. Nakreśl usta.

Krok 6

Narysuj usta, kieszeń oraz kołnierz koszuli. Dokończ kształt siana oraz oczu.

Krok 7

Pracuj nad figurą, zwracając uwagę na szczegóły.

Krok 8

Konturuj stracha na wróble, starając się zmieniać grubość oraz odcień linii. Dodaj więcej szczegółów oraz ziemię. Wymaż wszystkie linie pomocnicze.

Wersja do druku