Jak narysować trąbkę

Rysowanie kratkami

Możesz wydrukować gotowe linie i zacząć rysowanie na wydrukowanym już papierze lub możesz sam narysować kratki korzystając z poniższych kroków… Pokaż więcej

1) Narysuj prostokąt, który określi proporcje oraz granice wybranego rysunku.
2) Zaczynając od środka prostokąta, narysuj jedną linię pionową oraz jedną linię horyzontalną, które dokładnie podzielą prostokąt.
3) Narysuj kolejną linię horyzontalną, która podzieli górną część prostokąta. Podobnie, narysuj horyzontalną linię dzielącą dolną część prostokąta.
4) Narysuj pionową linię dzielącą lewą połowę prostokąta. Podobnie, narysuj pionową linię dzielącą prawą stronę prostokąta.

Ukryć
Krok 1

Zaznacz szerokość i wysokość trąbki. Dodaj ogólne proporcje. Narysuj owal na dzwonek oraz linię zaznaczającą środek rury.

Krok 2

Nakreśl najszerszą część rury.

Krok 3

Nakreśl ogólne linie na części trąbki.

Krok 4

Dodaj końcówkę ustną, zawory, oraz boki zaworów.

Krok 5

Nakreśl kształt trąbki.

Krok 6

Dodaj linie wskazujące kształt rury.

Krok 7

Pracuj nad trąbką, zwracając uwagę na detale.

Krok 8

Konturuj, starając się zmieniać grubość oraz odcień linii. Dodaj więcej szczegółów oraz ziemię. Wymaż wszystkie linie pomocnicze.

Wersja do druku
Autor: 
Lena London
Utworu
(
Derivative work
).
Licencja: