Unește imaginile peștelui cu umbrele lor

Unește imaginile peștelui amuzant cu umbrele lor Unește imaginile războincilor cu umbrele lor