John Locke, Målarbok

John Locke (1632 – 1704) var en engelsk filosof som till stor del påverkade utvecklingen av kunskapsteori och politisk filosofi. Som empiriker avfärdade Locke rationalistiska påståenden att vi har naturliga tankar om Gud, och menar därför att vi inte har någon naturlig kunskap. Mer specifikt kommer alla våra enkla och komplexa idéer från förnimmelser (våra fem sinnen) och reflektion (vårt sinnes egna tankeprocesser). Locke är också känd för att hävda att suveränitet ligger hos folket, och att vi borde separera kyrkan och staten från varandra. Han gjorde också motstånd mot auktoriatism då han ville att människan ska förlita sig på våra naturliga rättigheter (liv, frihet och ställning) för att söka efter sanningen, istället för att bara acceptera överhetens åsikter.

Baruch Spinoza Gottfried Wilhelm von Leibniz
John Locke Målarbok
Kategorier: 
Licens: 

Denna illustration och text publicerades under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0-licens av Ivan Podornikov, M.A. i Filosofi, Concordia Montreal / Paris-Sorbonne University

Tryck på John Locke målarbilder för att se utskriftsbar version eller för att färglägga online (kompatibel med iPad och Android tablets)

Du kanske och är intresserad av målarbilder från Filosofi kategori.

Detta Målarbok publicerades tisdag, December 22, 2015 - 16:25 av kate.