Bokstav B är för Bumblebee pussel

Bokstav C är för Cat pussel