Bokstav C är för Cat pussel

Bokstav D är för Donkey Pussel Bokstav B är för Bumblebee pussel