Bokstav F är för Frog Pussel

Bokstav G är för Ghost pussel Bokstav E är för Elf Pussel