Bokstav R är för Rabbit pussel

Bokstav P är för Pumpkin pussel