Matcha toppen och sidorna se fyra olika rosa paraplyn