När 1 viks för att bli ett hus, vilken av 2-9 kan skapas?

Vilken skalbagge av 2-10 kan inte hittas i bild 1? När 1 viks för att bli en kub, vilken av 2-7 kan skapas?