Tangram bokstav G form och lösning

Tangram bokstav S form och lösning Tangram bokstav N form och lösning