Autorská práva

Některé obrázky na SUPERCOLORING.COM jsou k dispozici na základě veřejných licencí na autorská práva:
⦁ obrázky, které jsou licencovány v rámci licence Creative Commons pomocí Supercoloring nebo jiných autorů - odkaz
⦁ obrázky licencované podle Creative Commons nekomerční licence autorů Supercoloring- ⦁ odkaz
⦁ obrázky, které jsou ve veřejné doméně - odkaz
Na ostatní licencované obrázky na SUPERCOLORING.COM se vztahuje ochrana autorských práv.
Je tedy zakázáno použití obrázků chráněných autorskými právy.
Nemůžete následující:
⦁ Stáhnout si licencovaný materiál s výjimkou osobního použití.
⦁ Podlicence, distribuce, přenos nebo přiřazení práv k obrazům.
⦁ Provádět zpětnou analýzu, dekompilace, překládání nebo rozebrání jakékoli části obrázku (obrazů).
⦁ Odstraňovat jakékoliv známky autorského práva, ochranné známky nebo vodoznak z jakéhokoliv místa na obrázku
⦁ Zobrazovat obrázky v jakémkoli digitálním formátu nebo pro digitální použití v rozlišení větším než 72 dpi, s výjimkou redakčních nebo předběžných designových prací
Pokud tak učiníte, bude to považováno za pokus o distribuci Obrázků v rozporu s touto Smlouvou.
⦁ Použití obrázku (obrázky) nebo libovolnou část obrazu (obrázků) jako součást ochranné známky, servisní značky nebo loga.
SUPERCOLORING.COM nebo jeho poskytovatelé licencí si zachovávají veškerá práva k obrazům, a proto nemůžete vytvořit svá vlastní práva.
⦁ Používat obrázky ke konkurování se SUPERCOLORING.COM
⦁ Používat obrázky v produktech nebo službách, při jejichž použití lze obrázky použít odděleně od produktu nebo služby.
⦁ Používat obrázky jako součást produktu v libovolném elektronickém formátu určeném pro vícenásobné distribuce nebo licencování včetně, bez omezení, šablon, webových šablon, softwarových produktů, včetně počítačových a/nebo videoher a herních konzolí, e-pohlednic, atd
⦁ Používat obrázky nebo je přeprodávat pro použití v mobilních nebo bezdrátových zařízeních, včetně, ale ne pouze v mobilních telefonech, kapesních konzolích a PDA.
Takové použití je podmíněno dodatečnými licenčními poplatky.
⦁ Používat obraz jakýmkoli způsobem, který by mohl být považován za hanlivý, pornografický, urážliví, nemorální, obscénní, podvodný, nebo nelegální, ať už v přirovnání nebo k doprovodnému textu nebo obrázkům, nebo jinak.
⦁ Bez předchozího písemného souhlasu SUPERCOLORING.COM a jakéhokoli modelu tohoto obrazku (obrazů), používat obrázky, které zahrnují osoby jako součást všech citlivých otázek, jak je určeno SUPERCOLORING.COM. použít obrázky nad rámec všech omezení nebo omezení uvedených na a SUPERCOLORING.COM
Veškeré ochranné známky a znaky v kategoriích/podkategoriích "Kreslené filmy ", "anime a manga", "Sporty", "Doprava", "Příběhy a pohádky" a další na SUPERCOLORING.COM jsou majetkem jejich příslušných vlastníků a my si nenárokujeme jejich práva.
SUPERCOLORING.COM respektuje duševní vlastnictví ostatních.
Pokud se domníváte, že vaše práce byla zkopírována způsobem, který představuje porušení autorských práv, kontaktujte nás pomocí formuláře v níže uvedené nabídce a okamžitě ji odstraníme z našeho webu a informujeme o tomto problému naše poskytovatele licence.
Můžete připojit odkaz k libovolné stránce webu, např. www.supercoloring.com/pages/Baby-Crocodile/ prosíme nezasílejte přímý odkaz na obrázek, např. www.supercoloring.com/sites/default/Files/Styles/coloring_full/Public/CIF/2008/11/Baby-crocodile-coloring-Page.gif