Spojením teček dokresli červené rukavice a vybarvi obrázek