Spojením teček dokresli dvojplošník a vybarvi obrázek