Spojením teček dokresli s a něhovou vločku vybarvi obrázek