Konkurence výrazů Desková Hra

Pravidlo hry

Zastupujeme 12 malých chlapců v různých postojích; každý z nich má jiný výraz. Je otázkou, pro naše milé čtenáře a předplatitele, abychom nám řekli, jaký je konkrétní výraz uvedený na každém výkresu.
Například jeden z chlapců je znázorněn s hlavou zabořenou až po uši v misce s marmeládou; je to jistě obžerství, které tato kresba představuje.
Jakou vlastnost, vadu nebo pocit představuje každý z ostatních?
Jsou-li všechny výkresy očíslovány, musí nám být zaslán seznam s uvedením výrazu odpovídajícímu výkresu s každým z těchto čísel.

Soutěž tabule s čísly Desková Hra Branci Desková Hra
Click to see printable version of Konkurence výrazů Desková Hra Vystřihovánky
Zdroj obrazku: 
Licence: 

Free for personal, educational, editorial or commercial use. This work is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 License. Attribution is required in case of distribution.