Hvad kommer så gåde med måne, Jorden og Mars planeter

Hvad kommer så gåde med planeter Hvad kommer så gåde med pattedyr