Match halvdelene af bærerne

Match halvdelene af kortene og læs numrene Match halvdelene af frugten arbejdsark