Match halvdelene af kortene der viser farverige tepotter