Match halvdelene af kortene med billeder af farverige syknapper