Match halvdelene af kortene og læs numrene

Match halvdelene af kortene der viser farverige tepotter Match halvdelene af bærerne