Tämä maailmamme on niin jännittävä paikka, että jokainen sen pienikin osa saa uteliaisuutemme ja tutkimushalumme heräämään. On hienoa, että piirtämällä ja värittämällä ympäröivästä maailmasta oppiminen on paitsi hauskaa, myös innostaa luovuuttamme. Meissä jokaisessa on neroutta, joten kehittäessäsi luovuuttasi supercoloring.com -värityskuvilla valmistaudu jännittävään muutokseen:
- Värien tunnistaminen, itseilmaisu, motoriset taidot, itsetunto ja tiedot kasvavat värityskuvia tehdessäsi.
- Pisteestä pisteeseen -tehtävät taas kehittävät sellaisia taitoja kuin laskeminen, käsiala ja keskittyminen.
- Piirustustehtävät kehittävät muistia, intuitiota, silmän ja käden koordinaatiota ja luovia ongelmanratkaisukykyjä.
- Arvoitukset ja askartelut yhdistävät nämä kaikki taidot.
Ystävällisin terveisin, Kate