Kylling, maskemal

Maske av kylling som kan skrives ut. Skriv ut, fargelegg og klipp ut en papirmaske eller bruk fargemalen til å lage vakre masker på sekunder.

Chick-fil-A-Cow Day, maskemal Høne, maskemal
Click to see printable version of Kylling, maskemal Papirhåndverk
Kategorier: 
Tagger: 
Forfatter: 
Lena London
Lisens: 

Free for personal and non-commercial use. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License. Reference is required in case of redistribution.