Wonder Woman, maskemal

Maske av Wonder Woman som kan skrives ut. Skriv ut, fargelegg og klipp ut en papirmaske eller bruk fargemalen til å lage vakre masker på sekunder.

Wolverine, maskemal Yoda
Click to see printable version of Wonder Woman, maskemal Papirhåndverk
Forfatter: 
Lena London