"Kopier bildet" Arbeidsark

Perspektiv. Horisontlinjen A, A' er den horisontale linjen der utsikten vår er begrenset, der himmelen og jorden ser ut til å møtes. Hun er i øyehøyde.

"Kopier bildet" Arbeidsark "Kopier bildet" Arbeidsark
Click to see printable version of "Kopier bildet" Arbeidsark Puslespill
Kategorier: 
Forfatter: 
Editions Capendu
Lisens: 

Gratis for personlig, pedagogisk og kommersiell bruk. Dette verket er i Public Domain. Attribusjon er ikke nødvendig, men velkommen.