"Kopier bildet" Arbeidsark

Bokstaver som inneholder buer. Observer linjene som utgjør disse objektene: du vil finne bokstavene S, C, O.

"Kopier bildet" Arbeidsark "Kopier bildet" Arbeidsark
Click to see printable version of "Kopier bildet" Arbeidsark Puslespill
Kategorier: 
Forfatter: 
Editions Capendu
Lisens: 

Gratis for personlig, pedagogisk og kommersiell bruk. Dette verket er i Public Domain. Attribusjon er ikke nødvendig, men velkommen.