Følg de stiplede linjene av biplan-flyet og fargelegg bildet