Følg de stiplede linjene av vottene og fargelegg bildet