Følg den stiplede linjen av et leirbål og fargelegg bildet