Følg den stiplede linjen og fargelegg globusen etter eksempelet