Hesteryggen hopper bevegelse sekvens

Greyhound galopperende bevegelsessekvens Hestegalopp med en rytterbevegelsessekvens
Click to see printable version of Hesteryggen hopper bevegelse sekvens Puslespill
Forfatter: 
Eadweard Muybridge
Lisens: 

Gratis for personlig, pedagogisk og kommersiell bruk. Dette verket er i Public Domain. Attribusjon er ikke nødvendig, men velkommen.