Labyrintspill for barn, hjelp eselet å finne veien ut på beitet