Legg til etter bilder og tall arbeidsark

Legg til, skriv og fargelegg tallarbeidsarket Tell cupcakes som skal legges til og skriv tallarbeidsarket
Click to see printable version of Legg til etter bilder og tall arbeidsark Puslespill
Forfatter: 
Sarah Ahmed
Lisens: 

Gratis for personlig, pedagogisk og kommersiell bruk. Dette verket er i Public Domain. Attribusjon er ikke nødvendig, men velkommen.