Puslespill, bokstaven C for cat (katt)

Puslespill, bokstaven D for donkey (esel) Puslespill, bokstaven b for bumblebee (humle)