Regneark, matche halvdelene av bildekort av fargerike tekopper