Tegne månen ved å ved å følge de stiplede linjene og fargelegg bildet