Algemene Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden (de Gebruiksvoorwaarden). Wanneer u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden dient u deze website (de website) onmiddellijk te verlaten, geen gebruik te maken van de documenten en/of u niet registreren voor onze dienst.

De website is eigendom, wordt gehost en onderhouden door SUPERCOLORING, of een van haar dochterondernemingen (hierna genoemd SUPERCOLORING.COM)

De website bevat plaatjes met auteursrechten (tezamen 'de inhoud') waarvan de rechten zijn voorbehouden aan SUPERCOLORING.COM of haar licentiegevers. Wanneer de inhoud van deze site niet beschikbaar is onder een openbare licentie, is het illegaal om de inhoud van deze site te dupliceren, te downloaden of te distribueren, behalve voor persoonlijk gebruik. U mag geen foto's of plaatjes van mensen of identificeerbare entiteiten op enigerlei wijze gebruiken indien de suggestie wordt gewekt dat deze verbonden zijn aan, betrokken zijn bij of goedkeuring verlenen aan pornografie of ander immoreel materiaal.

Wanneer u vermoed dat materiaal op deze website inbreuk maakt op de rechten van derden, volg dan de instructies op de Copyrights webpagina.

Opmerking:
Bovenstaande tekst is vertaald uit het Engels. Om een originele versie van de pagina Gebruiksvoorwaarden te bekijken, ga dan naar http://www.supercoloring.com/terms-of-use