Teken en kleur een Afrikaanse wielwaal door de stippellijnen te volgen