Warunki korzystania

Korzystając z tej strony jednocześnie akceptujesz następujące warunki korzystania z niej (dalej “Warunki korzystania”). Jeśli nie zgadzasz się z zawartymi w tym dokumencie postanowieniami, jesteś zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia niniejszej witryny internetowej (dalej „Strony”), nie korzystania ze znajdujących się tu plików i/lub ze świadczonych na niej usług.

Właścicielem i zarządcą Strony jest SUPERCOLORING, lub jej całkowite spółki zależne (odtąd zbiorczo zwani „SUPERCOLORING.COM”)

Jakiekolwiek treści pobrane przez Ciebie z niniejszej Strony, w tym, bez ograniczeń, wszystkie pliki, obrazy powiązane lub wygenerowane przez oprogramowanie, a także dane towarzyszące oprogramowaniu (zwane dalej ogólnie „Zawartością”) jest zastrzeżone przez SUPERCOLORING.COM. Pobieranie Zawartości nie czyni Cię właścicielem Zawartości, ani również nie pozwala Ci rościć jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Nie możesz podejmować się redystrybucji ani sprzedaży tejże treści. Masz jedynie prawo do jej wydrukowania.

Strona zawiera zastrzeżone prawami autorskimi obrazy (zwane dalej „Zawartością”), które są własnością SUPERCOLORING.COM lub ich licencjodawców. Kopiowanie, pobieranie lub dystrybuowanie Zawartości z niniejszej Strony do celów innych niż osobistych jest zabronione, gdyż podlegasz Zasadom Korzystania. Nie możesz wykorzystywać zdjęć lub obrazów osób lub podmiotów do jakichkolwiek celów, które mogą wymagać dodatkowych zezwoleń lub są powiązane z jakimkolwiek produktem lub usługą, lub mają charakter pornograficzny lub nieetyczny.

Jeśli uważasz, że treści pojawiające się na Stronie naruszają prawa autorskie stron trzecich, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami znajdującymi się na stronie Prawa Autorskie.

Powyższy tekst został przetłumaczony z języka angielskiego. Aby zobaczyć wersję orginalną, przejdź na stronę: http://www.supercoloring.com/terms-of-use.